ĐẦM D2734A
prev
  • ĐẦM D2734A
next

Đặt hàng

Thông tin chi tiết

Hiện nay mẫu này chỉ còn họa tiết da báo nhỏ, tức là các chấm đen trên vải nhỏ hơn chấm đen trên hình tí xíu, màu sắc hay kiểu dáng vẫn không đổi.